Τελευταία Νέα

Υπουργείο Γεωργίας
ΕΛ.ΓΑ
Ο.Γ.Α
Προειδοποιήσεις Υπ.Γεωργίας
Εταιρεία

Η εταιρία ΜΩΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ιδρύθηκε το 1993 στο Αρσένι Σκύδρας του Ν.Πέλλας
Δραστηριοποιείτε στο χώρο των γεωργικών εφοδίων και συγκεκριμένα ασχολείτε με την εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων και σπόρων.
Η εταιρία, με τη σταθερή και αξιόπιστη πορεία της και την υψηλή τεχνογνωσία, έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό και αξιόπιστο όνομα εισάγοντας τη δική της φιλοσοφία στην αγορά.Το 2003 αποκτά μερίδιο της εταιρίας γεωργικών εφοδίων NOVAFARM A.E. και το 2005 μερίδιο της εταιρίας NOVAPLAN Σύμβουλοι Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων Ποιότητας.
Η εταιρία μας, έχει δυναμική και προοπτική, πρωταγωνιστώντας και διαμορφώνοντας τις εξελίξεις στην ευρύτερη αγορά και είμαστε περήφανοι για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας.
Φερομονικές Παγίδες
Μετεωρολογικοί Κλωβοί
Δελτία Φυτοπροστασίας
Ανακοινώσεις
Εκδηλώσεις
Χρήσιμα Links

Copyright © 2006 Μώκας Ε. Βασίλης, Γεωργικά Εφόδια - Φυτοπροστασία
Site created by Othisis