Τελευταία Νέα

Υπουργείο Γεωργίας
ΕΛ.ΓΑ
Ο.Γ.Α
Προειδοποιήσεις Υπ.Γεωργίας
Στόχοι

Κύριο μέλημά μας είναι η παραγωγή προσιτών, ποιοτικών και ασφαλών αγροτικών προϊόντων, με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος και του ανθρώπινου δυναμικού, δια μέσω μιας υπεύθυνης διαχείρισης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Το ˝ όραμα ˝ της εταιρίας είναι να πρωταγωνιστήσει στην ευρύτερη περιοχή με καινοτόμες λύσεις, για τη βελτιστοποίηση της γεωργικής παραγωγής, βελτιώνοντας έτσι τη διατροφή και επομένως την ποιότητα της ζωής.
Φερομονικές Παγίδες
Μετεωρολογικοί Κλωβοί
Δελτία Φυτοπροστασίας
Ανακοινώσεις
Εκδηλώσεις
Χρήσιμα Links

Copyright © 2006 Μώκας Ε. Βασίλης, Γεωργικά Εφόδια - Φυτοπροστασία
Site created by Othisis